Commissie Insolventierecht (2006.37.2694)


Bij besluit van 3 april 2003 (Stcrt. 2003, 76) is de Commissie Insolventierecht ingesteld als adviescollege van de minister van Justitie en van de Eerste en Tweede Kamer. De commissie (onder voorzitterschap van prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann) werkt thans aan een Voorontwerp van een nieuwe Insolventiewet. Daarbij worden onder meer betrokken de onderwerpen die samenhangen met of voortvloeien uit de brief van de minister van Justitie van 3 december 2001 (Kamerstukken II, 2001/02, …

Verder lezen