Complexbenadering voor bouwrijpe grond afgewezen (1997.31.3354)


Een gemeente verkoopt aan K een perceel grond gelegen in een bestemmingsplan. Over de koopsom wordt BTW berekend. Ten behoeve van het bestemmingsplan heeft de gemeente een aantal infrastructurele voorzieningen aangebracht dan wel uitgevoerd. De aanleg van de weg waaraan de kavel is gelegen, en de aanleg van de riolering hebben plaatsgevonden nadat de transportakte is gepasseerd.

Voor de levering heeft het perceel geen bewerkingen ondergaan en zijn geen voorzieningen getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan het perceel. Het Hof heeft daarom bepaald dat de omzetbelasting onverschuldigd is betaald…

Verder lezen