Complicaties rond panden in gesplitst gebruik in de Wet IB 2001 (2001.06.3046)


De auteur gaat in op de fiscale aspecten van een gemengd (zowel zakelijk als privé) gebruikt pand. Wanneer een IB-ondernemer een dergelijk pand volgens de regels van goed koopmansgebruik als privé-vermogen mag aanmerken, is de terbeschikkingstellingsregeling van art. 3.91 Wet IB 2001 niet van toepassing. De ondernemer kan namelijk niet een vermogensbestanddeel aan 'zichzelf' ter beschikking stellen. Wanneer het bedrijfspand tot een (beperkte of algehele) huwelijksgoederengemeenschap behoort, is blijkens de parlementaire toelichting de terbeschikkingstellingsregeling eveneens niet van…

Verder lezen