Concept-standaardvoorwaarden geruisloze inbreng in BV (2001.22.3154)


De auteur gaat in op de nieuwe concept-standaardvoorwaarden betreffende de geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een BV (art. 3.65 Wet IB 2001).

Evenals de ‘oude’ standaardvoorwaarden is geruisloze omzetting alleen mogelijk indien de gehele onderneming wordt ingebracht in de BV. Het is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk vermogensbestanddelen buiten de inbreng te laten. De auteur wijst er op dat vermogensbestanddelen die ten onrechte zijn aangemerkt als ondernemingsvermogen, op grond van de zogenoemde foutenleer alsnog als privé-vermogen mogen worden aangemerkt…

Verder lezen