Concept van notariële akte leverde het vermoeden van een overeenkomst op


In verband met een breuk in hun relatie hebben M en V met kandidaat-notaris N besprekingen gevoerd teneinde te komen tot een verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Naar aanleiding van deze bespreking stuurt N aan M en V een ontwerp van de verdelingsakte. In de begeleidende brief verzoekt N partijen de akte goed door te nemen en per omgaande te berichten of zij akkoord zijn met de inhoud van het ontwerp. Voorts is bij die brief aan beide partijen in tweevoud een bijlage verzonden behorende bij de verdelingsakte. In…

Verder lezen