Concurrentiebeding

Om hun bedrijfsbelang te beschermen kunnen werkgevers een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen in een poging concurrentie van ex-werknemers tegen te gaan. Met het opnemen van zo’n beding beperken zij werknemers in hun grondrecht van vrije arbeidskeuze en in de mogelijkheid in hun levensonderhoud te voorzien. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is het opnemen van een concurrentiebeding in beginsel niet toegestaan, tenzij werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die hij in de overeenkomst moet motiveren. Een geldig concurrentiebeding kan door wijzigingen in de arbeidsrelatie tussen partijen alsnog zijn geldigheid verliezen. Ook kan de rechter het concurrentiebeding (geheel of gedeeltelijk) vernietigen of een billijke vergoeding voor de duur dat hij door het beding wordt beperkt aan werknemer toekennen. De geldigheidsvereisten van het concurrentiebeding komen in deze practice note aan bod.

Uitgelicht

Concurrentiebeding niet zwaarder gaan drukken ondanks groei onderneming (Werkgever/Werknemers)
Anders dan de kantonrechter is het hof van oordeel dat het relatiebeding niet zwaarder is gaan drukken, ondanks dat het bedrijf een flinke groei heeft doorgemaakt. Dat het klantenbestand aanzienlijk is gegroeid, leidt…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Geheimhoudingsbeding

Boetebeding

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Billijke vergoeding

Proeftijd

Termijnen

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uitzendovereenkomst en grensoverschrijdende uitzending

Overeenkomst van opdracht

Criteria overgang van onderneming

Opvolgend werkgeverschap

Hoger beroep en cassatie

Verder lezen
Terug naar overzicht