Naar de inhoud

Cones zijn verpakking in zin van verpakkingenbelasting

Samenvatting

Belanghebbende is producent van tapijt. Bij de productie wordt gebruikgemaakt van garenklossen. Deze bestaan uit kartonnen kokers (cones van 30 cm) met daaromheen gewikkelde garens. De producent van de garens zet de garens op de cones en levert de garenklossen vervolgens als eenheid aan belanghebbende. Als de garens in het productieproces bijna verbruikt zijn, worden de cones verwijderd en worden nieuwe garenklossen geplaatst om het productieproces voort te zetten. De verwijderde cones worden door belanghebbende verkocht. Hof Arnhem-Leeuwarden (1 september 2015, nr. 13/00897, NTFR 2015/2776) heeft geoordeeld dat de cones als verpakking in de zin van de verpakkingenbelasting kunnen worden aangemerkt. De cones vormen immers een logisch onderdeel met de verkregen verkoopeenheid (de garenklos) en door de cones wordt het product (de garens) aantrekkelijker voor de verkoop. De Hoge Raad onderschrijft dit oordeel. Dat de garens ook zonder de verpakking (de cones) kunnen worden verkocht staat niet eraan in de weg de cones aan te merken als een verkoopverpakking. Verder heeft de minister in de Uitvoeringsregeling verpakkingen aangewezen die vanwege de transportfunctie niet als belaste verpakking worden aangemerkt. De minister heeft onder meer aangewezen ‘kernen, spoelen en haspels met een lengte vanaf 50 centimeter’. Deze keuze is niet van redelijke grond ontbloot. De keuze voor de grens van 50 centimeter leidt evenmin tot willekeurige belastingheffing, aldus de Hoge Raad.

Feiten

2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

2.1.1. Belanghebbende is producent van tapijt. Bij de productie van tapijt wordt gebruik gemaakt van garenklossen. Deze…