Conformiteitsvereiste bij overnames (2001.03.2018)


Ingegaan wordt op de toepasselijkheid van art. 7:17 BW bij overnames. Daarbij komt de vraag aan de orde of het conformiteitsvereiste in art. 7:17 BW daadwerkelijk als een algemene, wettelijke garantie kan worden gezien waarop de koper zich naast de contractuele garanties in de overnameovereenkomst kan beroepen bij zowel aandelentransacties als activa-passiva transacties. Hoewel er onzekerheid bestaat of een beroep op art. 7:17 BW mogelijk is, stelt de auteur dat de verkopende partij er goed aan doet die onzekerheid weg…

Verder lezen