Consultatie ‘Maatregelen aanpak belastingontduiking’: een consultatie die vragen oproept


1. Inleiding

Op 20 juli jl. is de internetconsultatie ‘Wet aanpak belastingontwijking’ opengesteld voor het publiek.2 Reageren kan tot 29 september 2017. De consultatieronde en de daarin voorgelegde maatregelen waren al eerder aangekondigd; een echte verrassing was het dus niet.3 Toch heeft de consultatie – net als de meeste verrassingen – iets onaangenaams. Allereerst wordt dat veroorzaakt door het weinig vreugdevolle onderwerp ‘belastingontduiking’. Het houdt niet op, niet vanzelf, neurie ik zacht. Het is dan ook goed dat deze ontwrichtende problematiek de aandacht van het (demissionaire) kabinet heeft.

Tegelijkertijd wordt het ongemakkelijke gevoel dat de consultatie oproept ook door iets anders veroorzaakt. Het duurde even voor ik het doorhad, maar het zit hem in de wijze waarop de voorgestelde maatregelen en de bijbehorende vragen worden gepresenteerd. De consultatie roept daarmee meer vragen op dan reeds besloten ligt in de aard van het instrument. Die vragen wekken bij mij de suggestie dat de consultatie weliswaar openbaar staat voor het publiek, maar dat – omgekeerd – de wetgever niet echt open staat voor de reacties.

Consultatie bij fiscale wetgeving is potentieel een zeer nuttig middel dat een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van wetgeving en de democratische waarde daarvan verstevigt.4 Hierbij dient het oogsten van bruikbare reacties het doel van een consultatie te zijn. Om die reden probeer ik in deze Opinie te ontrafelen waarom de consultatie ‘Wet aanpak belastingmaatregelen’ bij mij vragen oproept. Ik sluit af met enkele aanbevelingen voor toekomstige consultaties.

2. Inhoud consultatie Maatregelen aanpak belastingontduiking

Het gaat in essentie om twee maatregelen waarover de reactie van het publiek wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht