Consumentenbescherming bij koop onroerende zaken (2002.46.2263)


Wetsvoorstel nr 23095 tot aanvulling van titel 7.1 (koop en ruil) van het NBW met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling van en invoering van titel 7.12 (aanneming van werk) is nog steeds niet ingevoerd vanwege de koppeling van de regeling met de voorgenomen invoering van de ‘consumentenkoop’ van onroerende zaken in de artt. 7:2 en 7:3 ontwerp BW. Het draait eigenlijk om slechts één vraag: dient de consumentenbescherming bij de koop van woningen plaats…

Verder lezen