Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid: een introductie

Een persoon kan helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden door verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld door een ziekte of handicap waardoor (vroegere) werkzaamheden niet meer of niet meer volledig verricht kunnen worden. Na een bepaalde periode waarin de werkgever verplicht is een deel van het loon door te betalen, treden regelingen voor arbeidsongeschiktheid in werking.

WIA-uitkering

De afkorting WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze uitkering wordt uitgekeerd door het UWV aan arbeidsongeschikten of gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Er zijn 2 WIA-uitkeringen:

  • de WGA-uitkering wordt ontvangen bij ziekte van 2 jaar of langer maar uitzicht op een toekomst met arbeidsmogelijkheden. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
  • de IVA-uitkering. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), ook wel een WIA-verzekering genoemd, is iets anders dan een WIA-uitkering of een zorgverzekering. Waar een zorgverzekering de kosten vergoed van de behandelingen in de zorg, verschaft een arbeidsongeschiktheidsverzekering een inkomen.

Arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Tot 2004 bestond er min of meer een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in de vorm van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ). Zelfstandigen mogen tegenwoordig zelf beslissen hoe ze arbeidsongeschiktheid willen opvangen wanneer dit gebeurt. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wat biedt Sdu u op het gebied van arbeidsongeschiktheid?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Arbeidsongeschiktheid in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(41.720 artikelen)

Uit het archief