Bijzondere bedingen

Naast standaard contractuele afspraken kunnen er bijzondere bedingen worden opgenomen in een overeenkomst. In een arbeidsovereenkomst staat bijvoorbeeld de functie, arbeidsomvang en hoogte van het salaris maar er kunnen ook bijzondere bedingen worden opgenomen zoals het concurrentiebeding, relatiebeding of boetebeding.

Bijzondere bedingen

  • Concurrentiebeding. Een concurrentiebeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst en beschermt de belangen van de werkgever. Hierin staat bijvoorbeeld een belemmering om soortgelijke werkzaamheden bij de concurrent uit te voeren, een tijdsduur en een bepaalde regio.
  • Relatiebeding. Een relatiebeding beschermt ook de werkgever. Het is een soort concurrentiebeding maar dan specifiek gericht op bepaalde relaties van de werkgever.
  • Exoneratiebeding. Het doel van een exoneratiebeding is het uitsluiten van aansprakelijkheid of wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Denk bijvoorbeeld aan een plaket in de garderobe van een nacht- of sportclub ‘op eigen risico’. 
  • Boetebeding. Een boetebeding kan opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst of staat al in de cao. Wanneer een werknemer zich misdraagt kan een boete worden geëist.

Wat biedt Sdu op het gebied van bijzondere bedingen?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het bijzondere bedingen. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In OpMaat Vermogensrecht vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie uit de «JA», artikelen over de rechtspraktijk uit de ORP en commentaar op de wet- en regelgeving uit het Sdu Commentaar Vermogensrecht.

Bijzondere bedingen in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie