Dagloon

Dagloon: een introductie

Het dagloon is het bedrag dat iemand gemiddeld per dag verdiende voordat hij werkloos of arbeidsongeschikt raakte. Het dagloon is ook het loon waarover premies voor de werknemersverzekeringen zijn betaald. De hoogte van een eventuele uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wordt op het dagloon berekend. Daarom is dagloon verbonden met het socialezekerheidsrecht.

Dagloonbesluit

Met het dagloonbesluit wordt bedoeld het ‘Besluit van 9 april 2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met het wijzigen van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid’. In december 2016 is het dagloonbesluit nog aangepast door Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat biedt Sdu u op het gebied van dagloon?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van dagloon. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Dagloon in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie