Mediation (arbeidsrecht & socialezekerheidsrecht)

Mediation en Arbeidsrecht: een introductie

Mediation vormt de bemiddeling tussen twee partijen bij het oplossen van een geschil. Binnen het arbeidsrecht is mediation voor het aanpakken en oplossen van arbeidsgeschillen. Bij mediation willen partijen zelf hun conflict oplossen onder begeleiding van een professionele derde, een mediator. Deelname aan mediation is op vrijwillige basis. Van alle betrokken partijen wordt verlangd dat zij zich optimaal inzetten om tot een oplossing van het conflict te komen.

De voordelen van mediation

Mediation kan voorafgaand aan, tijdens, maar ook na afloop van juridische procedures worden gestart. Partijen kunnen zelf het initiatief nemen tot mediation. Soms adviseert een bedrijfsarts mediation in te zetten om een arbeidsconflict op te lossen.

Het inzetten van mediation heeft verschillende voordelen ten opzichte van het starten van een juridische procedure:

  • Mediation is meestal goedkoper dan een juridische procedure;
  • Mediation leidt vaak tot een snelle oplossing;
  • Mediation kan alle geschillen omvatten die tussen partijen spelen, zodat een conflict in zijn geheel kan worden opgelost en afgehandeld.

Mediators federatie Nederland en STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten biedt een bedrijfsarts duidelijke handvaten wanneer mediation ingezet zou kunnen worden. Partijen kunnen voor meer informatie over mediation ook terecht bij het MfN ((Mediators federatie Nederland). MfN-mediators staan officieel geregistreerd in het MfN-register. MfN-mediators hebben zich geconformeerd aan gedragsregels, een klachtenregeling en tuchtrecht.

Wat biedt Sdu u op het gebied van mediation?

Sdu biedt u een diversiteit aan uitgaven over mediation. De Mediationreeks biedt u de mogelijkheid om een beter zicht te krijgen op diverse aspecten van mediation. In losse delen wordt mediation op een heldere wijze diepgaand besproken. Inzicht in deze onderwerpen maakt een verantwoorde keus voor mediation gemakkelijker. Tegelijkertijd bieden de delen de mediator èn de partijen handvatten om de mediation effectief en efficiënt te laten verlopen.

Tevens biedt Sdu u het Tijdschrift Conflicthantering (TC). In dit tijdschrift staan de nieuwste ontwikkelingen, achtergronden en discussies centraal op het gebied van mediation. Deze uitgave biedt zowel een inkijk in de theorie van mediation als in praktijksituaties. Tijdschrift Conflicthantering is een uitgave van de Nederlandse Mediatiorsvereniging (NMv) en Sdu.

Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Mediation (arbeidsrecht & socialezekerheidsrecht) in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie