Volksverzekeringen

Volksverzekeringen: een introductie

De publiekrechtelijke verzekeringen (ook wel ‘sociale verzekeringen’ genoemd) kennen twee categorieën: volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Onder volksverzekeringen verstaan we in Nederland:

  • AOW: Algemene Ouderdomswet;
  • Anw: Algemene nabestaandenwet;
  • Wlz: Wet langdurige zorg (vervangt de vroegere AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Werknemersverzekeringen zijn bedoeld – zoals de naam al aangeeft – om werknemers te verzekeren tegen inkomensverlies. Iets wat voorkomt wanneer een persoon arbeidsongeschikt of werkeloos wordt door bijvoorbeeld ziekte.

Volksverzekeringen kort toegelicht

  • De AOW. Wanneer mensen een bepaalde AOW-leeftijd hebben bereikt ontvangen zijn AOW als een basispensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze bedragen uit.
  • De Anw is een nabestaandenuitkering voortkomend uit de Algemene nabestaandenwet. De overheid biedt financiële ondersteuning na het overlijden van partner of voor wezen.
  • De Wlz regelt bijzondere ziektekosten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening

Wat biedt Sdu u op het gebied van volksverzekeringen?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van volksverzekeringen. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Volksverzekeringen in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(41.720 artikelen)

Uit het archief