Werkloosheid

Van werkloosheid wordt gesproken wanneer een persoon wel behoort tot de beroepsbevolking, maar geen betaald werk heeft. De term wordt ook gebruikt als maat om aan te geven hoeveel personen werkloos zijn. Werkloosheid kan door verschillende oorzaken ontstaan en wanneer een persoon werkloos wordt kan hij of zij een werkloosheidsuitkering aanvragen in de vorm van de WW-uitkering bij het UWV.

Verschillende vormen van werkloosheid

Er zijn verschillende vormen van werkloosheid. Zo komt tijdelijke of langdurige werkloosheid voor, ouderen- en jongerenwerkloosheid. In het arbeidsrecht wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen verwijtbare werkloosheid, ofwel werkloosheid door eigen schuld, en niet-verwijtbare werkloosheid. Dit is namelijk een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Wie door eigen toedoen werkloos is geworden, kan geen WW-uitkering ontvangen. Procedures in het arbeidsrecht stellen vast of iemand wel of niet verwijtbaar werkloos is.

Werkloosheid in cijfers

De werkloosheidsgraad zegt iets over de economische toestand van een land. In Nederland worden de gegevens over werkloosheid nauwkeurig bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CBS), bijvoorbeeld geplot in een grafiek naar geslacht of leeftijd.

Wat biedt Sdu u op het gebied van werkloosheid?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van werkloosheid. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Werkloosheid in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(41.720 artikelen)

Uit het archief