Milieurecht

Milieurecht: een introductie

Het milieurecht valt binnen het omgevingsrecht maar is niet direct onder te brengen in één rechtsgebied, het is een zogenaamd functioneel rechtsgebied. Het gaat over de wet- en regelgeving omtrent ons milieu. Natuurlijk heeft het raakvlakken met het privaat-, straf- en staats- en bestuursrecht maar kan gezien worden als een geheel van juridische beginselen en bepalingen die betrekking hebben op de zorg voor het milieu. Het milieurecht wordt sterk beïnvloed door internationale en Europese regelgeving en beleidsontwikkeling op het terrein van de milieubescherming. U kunt bijvoorbeeld denken aan het aanvragen van vergunningen, milieueffectrapportages, schadevergoeding, rechtsbescherming maar ook milieustrafrecht.

Juristen en advocaten op het gebied van milieurecht houden zich bezig met zaken zoals vergunningen, milieueffectrapportages, procedures, financiële bepalingen schadevergoeding en rechtsbescherming, als onderdeel van het bestuursrechtelijke milieurecht. Handhavers die werkzaam zijn bij een gemeente, waterschap, provincie of regionale instantie hebben ook veel te maken met milieurecht. 

Milieurechtspraktijk

De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (ook wel Wabo) in 2010 was erg belangrijk. Niet alleen zijn daarin regels opgenomen over toezicht en handhaving van de omgevingsvergunning, maar deze wet heeft ook 25 verschillende vergunningen, waaronder de milieuvergunning, geïntegreerd tot één vergunning.

Wat biedt Sdu u op het gebied van milieurecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van milieurecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Milieurecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(27.965 artikelen)

Uit het archief