ICT recht

ICT recht: een introductie

Wanneer men over ICT recht praat dan gaat het over vraagstukken of geschillen rondom automatisering. Het is geen afgebakend rechtsgebied in de Nederlandse wet- en regelgeving, er is geen apart wetboek voor ICT recht. Desalniettemin bestaat er wel degelijk op nationaal en Europees niveau wet- en regelgeving rondom automatisering, met name op het gebied van de Intellectuele Eigendom.

Thema’s in het ICT recht

Op Europees niveau is de wet- en regelgeving voornamelijk vastgelegd in richtlijnen. In Nederland vind je regelgeving voornamelijk op de volgende thema’s:

  • Aansprakelijkheid in bijvoorbeeld in ICT-projecten;
  • Aanbestedingsrecht;
  • Contractenrecht in de vorm van software licentieovereenkomsten, samenwerkings- of geheimhoudingsovereenkomsten en onderhoudscontracten;
  • Auteursrechten zoals vastgelegd in de Auteurswet;
  • Naburige rechten zoals vastgelegd in de Wet op de naburige rechten;
  • Databankenrecht zoals vastgelegd in de Databankenwet;

Daarnaast zijn het Beneluxverdrag Intellectuele eigendom en de Handelsnaamwet belangrijk in het ICT recht.

Wat biedt Sdu u op het gebied van ICT recht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van ICT recht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

ICT recht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(8.425 artikelen)

Uit het archief