Jaarrekeningenrecht

Jaarrekeningrecht: een introductie

Sinds november 2015 is het jaarrekeningrecht geïmplementeerd in Nederland. Het is een rechtsgebied dat de wet- en regelgeving omvat over jaarlijkse financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen.

De Wbp en de jaarrekening

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt de verwerking van persoonsgegevens, niet alleen voor rechtspersonen maar ook voor publiekrechtelijke lichamen en natuurlijke personen. De wet bepaalt wat een persoonsgegeven is, of het verwerkt mag worden en hoe er gehandeld moet worden wanneer er een datalek geconstateerd wordt. Een belangrijk onderscheid bestaat tussen de 'verantwoordelijke' en de 'bewerker' van persoonsgegevens. 

Wet- en regelgeving jaarrekeningrecht

In het jaarrekeningrecht zijn de volgende richtlijn en uitvoeringswet van belang:

  • EU-richtlijn 2013/34/EU: Richtlijn 2013/34/EU van het Europees parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen.
  • Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Dit wetsvoorstel implementeert de bovenstaande EU-richtlijn.

Wat biedt Sdu u op het gebied van jaarrekeningrecht? 

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van jaarrekeningrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Jaarrekeningenrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie