Jeugdrecht

Jeugdrecht: een introductie

Jeugdrecht is een specialisme dat zijn ontstaan kent vanuit twee grotere rechtsgebieden: het strafrecht en het personen- en  familierecht (civiel recht). In het jeugdrecht staat de positie van de minderjarige (jongeren van 0 tot 18 jaar) centraal. De combinatie van civiel jeugdrecht (adoptie, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, kinderontvoering, enzovoorts) en jeugdstrafrecht (in beginsel van toepassing op verdachten van 12 tot 18 jaar) wordt in de rechtspraktijk steeds vaker gelegd.

Jeugdrecht: de civiele zaken

Het jeugdstrafrecht spitst zich toe op minderjarigen die iets strafbaars hebben gedaan, maar kinderrechters worden ook ingeschakeld bij andere problemen. Een middel dat zij vaak toepassen is bijvoorbeeld het onder toezicht stellen van een minderjarige. De kinderrechter kan er ook voor kiezen, bijvoorbeeld als de ouders zijn verwikkeld in een vechtscheiding, om de minderjarige uit huis te plaatsen en onder te brengen in een pleeggezin of in een instelling voor jeugdzorg. De Raad voor de Kinderbescherming speelt daarin veelal een adviserende rol.

Jeugdrecht in de strafrechtpraktijk

Wanneer jongeren van 12 tot 18 jaar een dagvaarding ontvangen, verschijnen ze voor de kinderrechter. Tijdens de zitting komen alle betrokken partijen aan het woord, de verdachte, de officier van justitie, de advocaat en uiteindelijk de rechter. Indien aanwezig vertellen ook anderen vaak iets over de verdachte, bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en/of de ouders. Een minderjarige wordt altijd achter gesloten deuren berecht, in tegenstelling tot openbare zaken. Dat betekent dat alleen de betrokken partijen aanwezig zijn en er in principe geen andere geïnteresseerden mogen komen kijken (met uitzondering van degenen die bijzondere toestemming van de rechtbank hebben gekregen om de zitting bij te wonen). De minderjarige verdachte en zijn/haar ouders zijn verplicht om te verschijnen.

In het jeugdrecht speelt onder meer de volgende nationale en internationale wet- en regelgeving een rol:

 • Boek 1 BW
 • Jeugdwet (Jw)
 • Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
 • Haags Kinderbeschermingverdrag 1961
 • Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996
 • Haags adoptieverdrag 1993
 • Haags Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 1980 (HKOV)

Wat biedt Sdu u op het gebied van jeugdrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van jeugdrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Jeugdrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(3.346 artikelen)

Uit het archief