Mensenrechten

Mensenrechten: een introductie

De rechten van de mens zijn vastgelegd in internationale verdragen. Het zijn rechten waarop iedereen – ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht of andere kenmerken – aanspraak kan maken. Bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting, op leven, op bescherming tegen marteling en het recht tot zelfbeschikking. Ook godsdienstvrijheid en het recht op inkomen, onderdak en scholing zijn mensenrechten.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het instituut in Nederland dat is belast met de taak om mensenrechten te bewaken, beschermen, belichten en bevorderen door onderzoek, advies en voorlichting. Ook kan men een individuele case aan het college voorleggen waarop het college individueel oordeelt of er sprake is van discriminatie. Bij de beoordeling van individuele gevallen gaat het uitsluitend om mensenrechten die in de wetgeving gelijke behandeling zijn vastgelegd, zoals de Algemene wet gelijke behandeling en de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. Het oordeel van het College is niet bindend.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het EVRM

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is een verklaring die de grondrechten (ook wel ‘basisrechten van de mens’) beschrijft. Het is een belangrijke juridische standaard en ook een bron voor andere verdragen. In Europa is in navolging van de UVRM het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgesteld. De naleving van dit verdrag wordt bewaakt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Uitspraken van het EHRM zijn bindend voor de lidstaten.  

Wat biedt Sdu u op het gebied van mensenrechten?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van mensenrechten. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Mensenrechten in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie