Militair strafrecht

Militair strafrecht: een introductie

Militair strafrecht geldt voor alle krijgsmachtonderdelen (landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee). Wanneer een Nederlandse militair een strafbaar feit pleegt, staat hij terecht bij de Militaire Kamer van de Rechtbank Arnhem. Deze rechtbank bestaat uit een militaire kantonrechter, een militaire politierechter en een meervoudige militaire kamer. De Militaire Kamer van het Gerechtshof Arnhem behandelt het hoger beroep en tevens de hoger beroepen in tuchtzaken op basis van de Wet militair tuchtrecht. De militaire kamer is alleen bevoegd om over Nederlandse militairen te oordelen. Daarbij geldt de eis dat de verdachte op de pleegdatum de status had van militair. Buitenlandse militairen die in Nederland een strafbaar feit plegen, vallen buiten de rechtsmacht van de militaire kamer.

Het militaire recht is overigens breder dan alleen het militaire strafrecht. Hiertoe behoort bijvoorbeeld ook het tuchtrecht en het oorlogsstrafrecht. Het laatste is geregeld in de Wet oorlogsstrafrecht en in de Wet internationale misdrijven.

Militair strafrecht versus militair tuchtrecht

Het militair strafrecht en het militair tuchtrecht zijn vastgelegd in twee verschillende wetten. Beide bevatten een materieel en formeel deel.

  • Tuchtrecht  geeft de overheid bevoegdheid om een bepaalde beroepsgroep nadeel op te leggen ter bevordering van uitvoering van hun taak. Zo ook militairen. De tuchtrechtelijke gedragsregels voor militairen staan in de Wet militair tuchtrecht (WMT). Wanneer een militair deze regels overschrijdt kan hij een straf opgelegd krijgen in de vorm van een berisping, geldboete, strafdienst of uitgaansverbod. Een geldboete is de meest gebruikte bestraffing in het militair tuchtrecht. Een tuchtrechtelijke sanctie wordt opgelegd bij lichtere vergrijpen.
  • Onder het militaire strafrecht vallen zwaardere vergrijpen. De regelgeving met betrekking tot het militaire strafrecht is vastgelegd in het Wetboek van Militair Strafrecht.

Wat biedt Sdu u op het gebied van militair strafrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van militair strafrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Militair strafrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie