Penitentiair recht

Penitentiair recht: een introductie

Het penitentiaire recht regelt de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Dit recht is zowel over het Wetboek van Strafrecht als het Wetboek van Strafvordering verdeeld. Wanneer je dus gedetineerd bent krijg je binnen de gevangenis of het huis van bewaring te maken met de regels van het penitentiaire recht. Deze regels zijn opgenomen in de Penitentiaire Beginselenwet. Indien een gevangene van mening is dat hij niet juist wordt behandeld of dat er bepaalde regels niet worden nageleefd in de gevangenis dan kan hij daarover een klacht indienen. 

Wet- en regelgeving binnen het penitentiair recht

  • Penitentiaire beginselenwet (PBW): de grondslag ligt in het Weboek van Strafrecht
  • Penitentiaire maatregel (PM): In de Penitentiaire maatregel zijn bepalingen ter uitvoering van de Penitentiaire beginselenwet opgenomen. Het geeft regels over het beheer van de inrichtingen, het penitentiair programma, commissies van toezicht, gedwongen geneeskundige handelingen, geestelijke verzorging etc.
  • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) is een kaderwet voor de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming in justitiële jeugdinrichtingen. Deze wet regelt de rechtspositie van minderjarigen die in een jeugdinrichting verblijven en het regelt tevens de zorgplichten van de directeur van de inrichting. 
  • Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), Deze wet bevat regels voor de tenuitvoerlegging van de maatregel van Tbs met verpleging en de rechtspositie van de terbeschikkinggestelde. 

Wat biedt Sdu u op het gebied van penitentiair recht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van penitentiair recht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Penitentiair recht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(102 artikelen)

Uit het archief