Contouren nieuwe bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de Wet schenk- en erfbelasting (2008.51.3008)


De Staatssecretaris van Financiën heeft in zijn rede van 14 april 2008 aangegeven dat hij de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit voornemens is te vereenvoudigen en nader wil bekijken wat wel en wat niet onder de regeling kan vallen. Het uitgangspunt is dat alleen reële bedrijfsoverdrachten gefaciliteerd moeten worden. In dit artikel presenteert de auteur de contouren voor een nieuwe bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

In plaats van een afstelregeling stelt de auteur een uitstelregeling voor. Alleen in het uiterste geval, bijvoorbeeld bij een faillissement, zou een kwijtschelding moeten worden verleend. De auteur stelt voor…

Verder lezen