Contracten maken - naar een nieuwe wijze van samenwerken in de bouw (2000.16.2151)


De auteur behandelt nieuwe contractsvormen die in de bouwsector zijn ontwikkeld. Deze hebben betrekking op twee nieuwe samenwerkingsvormen, de partnering en de alliancing en een betrekkelijk nieuwe vorm van geschillenbeslechting door geschillencommissies. Aandacht wordt onder meer besteed aan verantwoordelijkheden, risico’s en prijsvorming. Het artikel wordt besloten met een voorbeeld van een geschillenclausule uit een denkbeeldig contract, waarin een geschillencommissie wordt ingesteld.

A.G.J. van Wassenaer van Catwijck

Contracteren 2000, blz. 6

Verder lezen