Contracteren en het effectenrecht (2000.42.2364)


Bij startende ondernemers in de IT sector bestaat de behoefte om aan een bepaalde kring van betrokkenen aandelen aan te bieden in de BV van deze ondernemers als tegenprestatie voor geleverde producten of diensten. De auteur wijst op de mogelijke toepasselijkheid van art. 3 lid 1 Wet toezicht effectenverkeer. Volgens deze wetsbepaling is het verboden in of vanuit Nederland buiten een besloten kring bij uitgifte effecten aan te bieden of een aanbieding in het vooruitzicht te stellen door middel van advertenties of documenten. De uitzonderingen op het verbod worden besproken, …

Verder lezen