Contractuele boete: altijd verschuldigd? (2002.17.2108)


Bespreking van art. 6:94 BW dat bepaalt dat de rechter op verlangen van de schuldenaar een bedongen boete bij niet-nakoming van verplichtingen kan matigen indien de billijkheid dit eist. De rechter kan niet verder matigen dan tot het bedrag dat de schuldenaar zou moeten betalen op grond van de gewone regels die voor schade uit wanprestatie gelden. Indien de schuldeiser in feite niet of nauwelijks schade leidt, zal de rechter volgens de auteur al snel geneigd zijn de boete te matigen.

Mocht de schuldeiser de te…

Verder lezen
Terug naar overzicht