Contractvormen in de bouw


In deze bijdrage ga ik in op een aantal verschillende contractvormen in de bouw en enkele ontwikkelingen op dit gebied. Hierbij behandel ik eerst een aantal redenen waarom nieuwe en innovatieve contractvormen in de belangstelling staan. Vervolgens bespreek ik in het kort de meest gebruikte Nederlandse bouwcontracten en internationale bouwcontracten voor zover deze van belang zijn voor de Nederlandse praktijk. Hierbij zal ik ingaan op UAV 1989, DNR 2005, de contracten van de Féderation Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) en alliantie contracten.

1 Algemene ontwikkelingen

De traditionele werkverdeling in de bouw is dat de opdrachtgever een ontwerp laat maken en dit laat uitvoeren door de aannemer onder toezicht van de opdrachtgever. Hoewel dit nog steeds de meest gebruikte organisatievorm is, krijgen andere contractvormen steeds meer belangstelling. Deze belangstelling ontstaat vanwege verschillende redenen. In de eerste plaats zijn er veel geschillen in de bouw en zijn de zogenoemde faalkosten buitengewoon hoog. Te denken is aan ontwerpfouten, kosten omdat vergunningen te laat worden afgegeven, kortom alle kosten die ontstaan omdat het bouwproces niet optimaal verloopt. Uit onderzoek door USP Marketing Consultancy uit 2010 blijkt dat de faalkosten in de bouw op ongeveer 11% van de omzet worden geschat.2 Dit stemt overeen met onderzoek uit 2008 waaruit bleek dat de faalkosten jaarlijks 11,4% van de omzet bedroegen, destijds een bedrag van € 6,2 miljard.3 Nieuwe samenwerkingsmodellen en duidelijkere contracten kunnen mogelijk bijdragen aan vermindering van de faalkosten. In de tweede plaats merken onderzoekers op dat er niet zelden een zekere mate van wantrouwen bestaat in de verhouding tussen opdrachtgever en aannemer. De gebeurtenissen die hebben geleid tot de…

Verder lezen
Terug naar overzicht