Controle op curatoren, bewindvoerders en mentoren door Landelijk Kwaliteitsbureau CBM


Sinds 1 januari worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren voldoen aan de eisen die de wet aan ze stelt. Ook verzoeken van nieuwe ‘toetreders’ worden daar getoetst.

Voorheen werden de controles op de kwaliteit van de professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren uitgevoerd door alle rechtbanken in Nederland zelf. Door de kwaliteitscontrole te centraliseren kunnen de eisen uit het wettelijke besluit eenduidiger en efficiënter worden uitgevoerd. Daarnaast is het voor de brancheorganisaties van professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren goed om één aanspreekpunt te hebben.

In Nederland zijn momenteel zo’n 1.800 professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren actief in 200.000 zaken. Het is de taak van kantonrechters toezicht te houden in die zaken. Dat blijft zo. Ook blijven de kantonrechters in alle rechtbanken verantwoordelijk voor de benoeming in individuele zaken. De controle op de kwaliteitseisen wordt echter voortaan centraal geregeld.

Meer informatie over het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM vindt u hier op de site van de Rechtspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht