Controlled auction: Kopers aan zet?


Bij de huidige gewijzigde marktomstandigheden is het de vraag of een verkoper nog met succes via een controlledauctionprocedure vastgoed kan verkopen. Het antwoord luidt bevestigend, maar de markt is anders dan anderhalf á twee jaar geleden, en dat heeft gevolgen.

Inleiding

Een controlled auction, of tender, is een door de verkoper beheerst verkoopproces. Door gebruik te maken van concurrentie tussen de bieders verwacht de verkoper een hogere verkoopprijs te kunnen realiseren dan bij een één-op-één verkoop.

Er bestaat geen standaardprocedure voor een controlled auction. In grote lijnen komt de procedure doorgaans op het volgende neer:

Een verkoper nodigt meerdere partijen uit om een niet-bindende bieding uit te brengen op het te verkopen vastgoed, aan de hand van een door de verkoper verstrekt informatiememorandum.

Aan de hand van de niet-bindende biedingen selecteert de verkoper een aantal bieders voor de tweede ronde. Tijdens deze tweede ronde worden de geselecteerde bieders in staat gesteld om een due diligence-onderzoek uit te voeren en zich een beeld te vormen van het te verkopen vastgoed en de daaraan verbonden risico´s. Vervolgens wordt hen gevraagd een bindende bieding uit te brengen, mede aan de hand van een door de verkoper opgestelde koopovereenkomst.

Tijdens de derde en laatste ronde onderhandelt de verkoper – soms op exclusieve basis, maar lang niet altijd – met de bieders over de afronding van de transactie. De verkoper tracht vaak tot het laatste moment gebruik te maken van de overige bieders in het proces, om de partij met de meest aantrekkelijke bieding te bewegen zo snel mogelijk en op de meest gunstige voorwaarden een transactie te sluiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht