Conversie ingevolge de Wet verevening pensioenrechten (1995.2546)


Bij verevening van het ouderdomspensioen ingevolge genoemde wet hebben man en vrouw nog steeds een financiële situatie die afhankelijk is van elkanders leven. In artikel 5 van de Wet wordt de weg vrijgemaakt voor een volkomen onafhankelijkheid tussen beide echtelieden, namelijk door conversie. Conversie houdt in dat de vereveningsgerechtigde het recht op uitbetaling van een stukje ouderdomspensioen van de deelnemer plus de aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen kan omzetten in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen voor de vereveningsgerechtigde.

Hoe dit precies gedaan moet worden staat niet in de wet aangegeven.

Het…

Verder lezen