Correcte eindafrekening

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet het dienstverband financieel afgewikkeld worden door middel van de eindafrekening. Het maakt niet uit op welke wijze de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Ook bij een ontslag op staande voet of bij een ontslag door werknemer zelf, moet werkgever een eindafrekening opstellen. Werkgever en werknemer kunnen over en weer vorderingen op elkaar hebben. Werknemer heeft vaak nog aanspraak op loon, vakantietoeslag, vakantiedagen, bonus of een transitievergoeding. Werknemer kan studiekosten of een lening terug moeten betalen. Bij de berekening van het vakantiedagentegoed moet werkgever met verschillende zaken rekening houden.

Uitgelicht

Na ontslag geen dertiende maand met terugwerkende kracht (Werknemer/Arcadis CED Project Service Bureau B.V.)
Met ingang van 1 december 2016 wordt bij werkgever de dertiende maand ingevoerd. Werknemer had er niet op mogen vertrouwen dat zij deze uitkering bij de uitdiensttreding per…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Bedenktermijn

Boetebeding

Einde arbeidsovereenkomst door overlijden

Vergoeding einde dienstverband

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Ontslag op staande voet

Opzegging door werknemer

Wederzijds goedvinden

Loon

Werknemersaansprakelijkheid

Vakantie

Pseudo-eindheffing: de RVU en de excessieve vertrekvergoeding

Opzegtermijnen

Fiscaal loonbegrip en werkkostenregeling

Einde van rechtswege

Ontslag langdurig arbeidsongeschikt

Verder lezen
Terug naar overzicht