Naar de inhoud

Correctie op belastbare winst van belastingadviseur die omzet heeft verzwegen

Samenvatting

Naar belanghebbende, onder andere belastingadviseur, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld wegens het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van belastingaangiften voor verschillende particuliere cliënten. De gegevens van dit onderzoek zijn ter beschikking gesteld aan de inspecteur ten behoeve van de heffing en invordering van rijksbelastingen. Op grond hiervan heeft de inspecteur een navorderingsaanslag over het jaar 2010 opgelegd en een aanslag IB/PVV 2012 opgelegd waarin hij bij belanghebbende een hogere belastbare winst in aanmerking heeft genomen dan belanghebbende heeft gedaan. Belanghebbende had voor 2011 geen aangifte gedaan. Ook voor dat jaar heeft de inspecteur een aanslag opgelegd op basis van de hem ter beschikking staande gegevens. Het beroep tegen de aanslag 2011 wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat het beroepschrift te laat is ingediend. Met betrekking tot het jaar 2010 is de rechtbank van oordeel dat de inspecteur geen redelijke schatting heeft gemaakt van de inkomsten van belanghebbende. Omdat geen informatiebeschikking is afgegeven, is het feit dat de administratie van belanghebbende gebreken vertoonde geen grond voor omkering en verzwaring van de bewijslast. Met betrekking tot het jaar 2012 is wel sprake van een redelijke schatting. De vergrijpboetes worden gematigd naar 40%.

(Beroepen niet-ontvankelijk/gegrond.)

Commentaar

De activiteiten van belanghebbende bestonden uit het geven van organisatie-, financierings-, assurantie- en belastingadviezen en het verrichten van administratieve dienstverlening. Hij verzorgde onder meer belastingaangiften voor particulieren en ondernemers.

Tegen belanghebbende is een strafrechtelijk onderzoek gestart omdat het vermoeden bestond dat hij opzettelijk onjuiste of onvolledige belastingaangiften zou hebben gedaan voor verschillende particuliere cliënten. De officier van justitie heeft het bewijsmateriaal beschikbaar gesteld aan de inspecteur. Die inspecteur is vervolgens ook een…