CPB: ‘Gebrek aan effectieve beleidsinstrumenten voor meer recycling en preventie’


Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Centraal Planbureau (CPB) een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de doelstellingen op het gebied van recycling en preventie van huishoudelijk afval.

Op basis van de beschikbare literatuur komt het CPB tot de conclusie dat het niet eenvoudig is om zowel preventie als recycling van huishoudelijk restafval verder te stimuleren. Het belangrijkste knelpunt daarbij is het gebrek aan effectieve beleidsinstrumenten.
Opvallend is verder dat de beperkt beschikbare literatuur geen onderbouwing biedt voor de stelling dat meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht