Creditcardmes


Bij arrest van 20 september 2017 heeft het Hof Den Bosch geoordeeld dat een creditcardmes een wapen is in de zin van artikel 2 lid 1 van categorie 1 onder 4 van de Wet wapens en munitie.

Tenlastelegging
Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van categorie I, onder 4 van de Wet wapens en munitie, te weten een creditcardmes, zijnde een blank wapen dat uiterlijk gelijkt op een ander voorwerp dan een wapen, voorhanden heeft gehad.

Standpunt…

Verder lezen
Terug naar overzicht