Criteria zelf voorzienend weigeren van een bouwvergunning door bestuursrechter


Bij besluit van 27 januari 2015 hebben B&W van Boxmeer aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van zijn woning op het perceel [locatie 1] te Boxmeer. Bij uitspraak van 28 december 2015 heeft de rechtbank het tegen de bezwaarbeslissing ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 7 juli 2015 vernietigd, het besluit van 27 januari 2015 herroepen, de omgevingsvergunning alsnog geweigerd en bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit van 7 juli 2015. In hoger beroep oordeelt de…

Verder lezen
Terug naar overzicht