Naar de inhoud

Cultuuronderwijs

Scholen en culturele aanbieders nemen hun verantwoordelijkheid voor goed cultuuronderwijs, maar geven aan in de komende periode behoefte te hebben aan voortzetting van de stimuleringsmaatregelen. Daarom gaan de bewindslieden van OCW door met hun aanpak ten aanzien van het cultuuronderwijs. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt voortgezet en de regeling Impuls Muziekonderwijs wordt geïntensiveerd. Voor het voortgezet onderwijs intensiveert de minister de regeling Impuls cultuureducatie voor het vmbo. Dit schrijven de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer over het cultuuronderwijs. Voor de periode 2017-2020 leggen zij, mede naar aanleiding van de dialoog in het kader van Onderwijs2032, de focus op het verankeren van cultuuronderwijs als integraal onderdeel van het curriculum.

De minister investeert in professionalisering van interne cultuurcoördinatoren in het primair onderwijs via de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider. Leraren in het primair onderwijs missen kennis en vaardigheden van de kunstvakken en ze voelen zich onzeker, vooral bij muziek. Daar wordt, in samenwerking met de pabo’s verbetering in aangebracht, onder meer via de herijking van de pabo-kennisbases komend jaar. Hiermee wordt explicieter vastgelegd wat er op het gebied van cultuuronderwijs minimaal in het pabo-curriculum moet worden opgenomen. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit richt zich nadrukkelijk op bevordering van de deskundigheid van leraren die al voor de klas staan. Via peer learning en leer­gemeenschappen, waar ook docenten en studenten van pabo en kunstvakonderwijs aan deelnemen, wordt de professionele ontwikkeling op het gebied van cultuuronderwijs gestimuleerd.

Om leraren optimaal toegang te geven tot (digitaal) lesmateriaal voor cultuuronderwijs, wordt het binnen Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde materiaal centraal verzameld en digitaal toegankelijk gemaakt…