Curatele, beschermingsbewind en mentorschap: waar gaan wij heen? (2001.44.2322)


Ter bescherming van de belangen van meerderjarige personen kent de Nederlandse wet de curatele, het beschermingsbewind en het mentorschap. De essentie van de maatregelen wordt kort aangeduid.

Verschillende ontwikkelingen zijn aanleiding om de huidige stand van zaken te bespreken. Allereerst wordt ingegaan op de Aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 23 februari 1999 inzake beginselen met betrekking tot de rechtsbescherming van wilsonbekwame meerderjarigen. Vervolgens worden de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Coördinerend Kantonrechters (LOCK) over de uitvoering van het beschermingsbewind, die…

Verder lezen