Dakdekker slechts aansprakelijk voor 20% van de schade


Alleen een deel van schade is veroorzaakt door tekortschieten in de uitvoering van werkzaamheden.

In deze zaak gaat het er om dat A werkzaamheden heeft laten verrichten door dakdekker D. Het hof stelt vragen aan een deskundige. Om te beoordelen of D zijn werkzaamheden voor A niet afdoende heeft verricht, is van belang of hij A heeft gewaarschuwd voor vochtproblemen als gevolg van het niet aansluiten van dakrandstroken en dakopstanden.

Het hof oordeelt dat er schade is ontstaan door binnendringend water, hetgeen voor 30% is veroorzaakt omdat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht