Naar de inhoud

Dalende leerlingenaantallen in krimpregio’s

De staatssecretaris heeft in kaart gebracht waar dalende leerlingenaantallen in krimpregio’s ten koste dreigen te gaan van de bereikbaarheid van onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat als in het voortgezet onderwijs een afdeling of school wordt gesloten, dezelfde schoolsoort in de meeste regio’s binnen gemiddeld vijf kilometer op een andere school beschikbaar is. Niet in alle gevallen gaat het om een school van dezelfde richting en ook het aanbod aan profielen in het beroepsgerichte vmbo kan verschillen. Voor vmbo gemengde leerweg en gymnasium is in de meeste regio’s op gemiddeld iets meer dan vijf kilometer afstand een andere vestiging beschikbaar met hetzelfde aanbod. Voor het praktijkonderwijs geldt dat niet. Het gaat hier om een specifieke voorziening die op minder plaatsen beschikbaar is. De uitkomsten van de analyse vormen volgens de staatssecretaris een duidelijk signaal dat regionaal overleg noodzakelijk is om goed bereikbaar onderwijs te kunnen blijven garanderen ten tijde van leerlingendaling.

Om ook de komende periode ondersteuning te kunnen bieden is de regeling regionale procesbegeleiders verlengd. Schoolbesturen en gemeenten kunnen voor december 2016 nog een aanvraag voor regionale procesbegeleiding doen. Het ondersteuningsprogramma leerlingendaling loopt nu twee jaar. Het accountteam leerlingendaling denkt mee over mogelijke oplossingen, deelt goede voorbeelden met besturen en gemeenten en is een vraagbaak over de regelgeving. Hun werk wordt ondersteund door de website www.leerlingendaling.nl waar naast informatie over wet- en regelgeving en verwijzingen naar prognosemodellen, ook actuele en diverse praktijkvoorbeelden over de aanpak van leerlingendaling kunt u vinden op de website.

Zie: http://iturl.nl/snNAseE