De 403-verklaring van Boek 2 BW (2015.45.2002)


Art. 2:403 en 2:404 BW regelen het groepsregime. Een rechtspersoon hoeft titel 2.9 BW niet toe te passen als de rechtspersoon voldoet aan de eisen genoemd in art. 2:403 BW. Eén van die vereisten is dat de moedervennootschap zich, schriftelijk, hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de uit rechtshandelingen van de dochtervennootschap voortvloeiende schulden (art. 2:403 lid 1 onder f BW). Recentelijk heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de zogenaamde 403-verklaring (Hoge…

Verder lezen
Terug naar overzicht