De aanslag is niet verminderd wegens een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid


Samenvatting

Wegens gebrek aan bewijs met betrekking tot de in aftrek gebrachte hypotheekrente en lijfrente is de inspecteur in eerste instantie van de aangifte afgeweken. In de bezwaarfase is belanghebbende alsnog met voldoende bewijs gekomen, zodat de inspecteur de aanslag heeft verlaagd. De inspecteur heeft geweigerd de verzochte proceskosten in bezwaar te vergoeden.

Met Rechtbank Haarlem is het hof van oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanslag is verminderd wegens een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid, waardoor belanghebbende geen recht heeft op vergoeding van de proceskosten in bezwaar. Het hoger beroep is gegrond, omdat de inspecteur de aanslag in de fase van het hoger beroep alsnog heeft verminderd.

(Hoger beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht