De a.b.-regeling in de Wet IB 2001 (1999.50.3474)


De auteur bespreekt de hoofdlijnen van de wijzigingen in de a.b.-regeling onder de Wet IB 2001. Een vernieuwing is onder meer dat de ontvangen rente op a.b.-vorderingen onder de a.b.-regeling wordt gebracht. Momenteel zijn deze belast tegen het progressieve tarief. Aangezien de BV de betaalde rente kan aftrekken voor de Vpb, in tegenstelling tot dividend, verwacht de auteur een trend waarin de dga besluit om zijn aandelen in de BV om te zetten in schuldvorderingen.

Verder worden…

Verder lezen