De aftrek van rente in IB bij obv en keuzelegaat (1997.52.3578)


Voor de notariële praktijk zijn inzake de beperking van de renteaftrek van belang de regelingen in de artt. 45 lid 5 ten vierde en 20b lid 2 Wet IB. De eerste betreft de mogelijkheid de rente af te trekken als het gaat om schulden wegens overbedeling bij de verdeling van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap. De tweede maakt het mogelijk rente op schulden inzake de verkrijging van aanmerkelijk belangaandelen af te trekken tegen het progressieve tarief in plaats van tegen het vaste tarief van 25%. Aangenomen wordt dat ook de rente op…

Verder lezen