De akte in de nieuwe Notariswet (1999.30.2289)


In verband met de invoering van de nieuwe Notariswet wordt in twee afleveringen een uiteenzetting gegeven van de in de nieuwe wet opgenomen voorschriften omtrent de vorm van de notariële akten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan afwijkingen ten opzichte van de oude wet. Met name wordt titel V van de wet besproken, handelend over 'de akten, minuten, grossen en afschriften'. De volgende vernieuwingen komen onder meer aan de orde: de voorschriften met betrekking tot vertalingen en meertalige akten, de mogelijkheid om kennelijke misslagen na het passeren van de akte te verbeteren, de regeling van de depotakte, de wettelijke erkenning van de legalisatie door de notaris en de eedsaflegging ten overstaan van de notaris.

A.J.H. Pleysier

Notarisklerk 1999 nr 1376 blz. 123; nr 1377 blz. 147

Verder lezen