De Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (2000.45.3383)


Om de Antilliaanse economie te stimuleren is de Stichting Particulier Fonds (SPF) ingevoerd (FBN 1998, nr 100). Deze stichting is in principe te vergelijken met een normale stichting, maar het verschil is dat een SPF uitkeringen mag doen die niet van ideële of sociale aard zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat het stichtingsvermogen in de ‘dode hand’ valt. Het voordeel van een SPF is dat deze geen Antilliaanse winstbelasting is verschuldigd. Zo zou een inwoner van Nederland kunnen besluiten bepaalde vermogensbestanddelen aan een SPF te…

Verder lezen