De bedrijfopvolgingsfaciliteit voor de overdrachtsbelasting (2002.02.3011)


Hof Den Bosch heeft op 4 oktober 2001 beslist dat het beperken van de vrijstelling van art. 15.1.b WBR tot een bedrijfsoverdracht binnen de familiekring onder omstandigheden in strijd is met het discriminatieverbod van art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM (Notafax 2001, nr 235). Het ging om de volgende situatie.

X is in loondienst bij melkveehouder Y. Zij zijn geen familie. In 1983 gaan X en Y een maatschapsovereenkomst aan, die overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is in de agrarische sector…

Verder lezen