De behoefte aan rechtspersoonlijkheid (1997.41.2379)


De rechtspersoon ontstond als ongeschreven recht, als consuetudo en dat nam onder de codificatie geen einde. De stichting, de rechtspersoon bij uitnemendheid, is daarvan het meest aangehaalde voorbeeld omdat zij pas in 1956 wettelijk werd geregeld. Schrijver bespreekt het begrip rechtspersoonlijkheid en de verschillende vormen daarvan.

L. Hardenberg

NV nr 9, september 1997 blz. 225

Verder lezen