De beperkte groep aandeelhouders (BGA) (2013.24.2008)


Een reactie van de Amsterdamse notaris Stokkermans (S) op ‘De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?’ van Boschma en Kuijers-Tollenaar in WPNR 2013/6962 (ND 2013.11.2008), en een daaropvolgend naschrift van B en K. 

1. S benadrukt het belang van de vaststelling dat de BGA moet worden beschouwd als een orgaan van de vennootschap, zulks in verband met de toepasselijkheid van de artikelen 13, 14, 15 en 16 van Boek 2 BW…

Verder lezen
Terug naar overzicht