De betekenis van formele rechtskracht (2001.28.2216)


Aan BV X wordt een naheffingsaanslag inclusief een vergrijpboete wegens opzet of grove schuld opgelegd. Vrijwel gelijktijdig legt de Ontvanger conservatoir beslag op vier percelen waarin BV X is gevestigd. Na afwijzing van het bezwaarschrift tegen de aanslag, gaat BV X in beroep bij de belastingrechter. Ondertussen betekent de Ontvanger dwangbevelen aan de BV en wil de Ontvanger op korte termijn de percelen verkopen.

In een kort geding eist BV X beëindiging van de invorderingsmaatregelen, opheffing van de beslagen en schorsing van de openbare verkoop totdat de belastingrechter uitspraak…

Verder lezen